Turforslag 1. Trofors – Stavassdalen – over Eiteråfjellet

Lengde: Om lag 24 km
Kategori: Middels todagerstur, tung dagstur.

 

Dette er en tur som egner seg best som overnattingstur, der overnatting kan skje enten på Stavassetra eller på Stavassgården. Med start på Trofors starter du bak jernbanestasjonen på vestsida av jernbanen. Du følger skogsveien opp lia, hold til høyre i veikryss. Videre følger du stia opp til området rett sør for Stengevatn. Her blir stia mindre tydelig når du fortsetter mot Kleppen. Kleppen, som er et utstikk nederst i Eiteråfjellet, nås best fra sørkanten. Deretter holder du stø kurs opp Eiteråfjellet i vestlig retning. Etter at høyeste punkt langs den skisserte trase er passert krysser du Langskardet for deretter å runde fjellpartiet nord for Tinden. Deretter holder du stø kurs mot Stavassetra. For nærmere beskrivelse om trase derfra og til Trofors, se beskrivelsene nr 8 og 2. På tur ned fra Langskardet og til Stavvassetra er det viktig at du ikke kommer for langt sør i fjellet fordi det er et dypt fjellskar i øst-vestlig retning som vanskelig lar seg passere. Denne ruta er kanskje særlig flott å gjennomføre som skitur på vårvinteren.

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet