Stavassgården og Stavassdalen – Historikk

 

 

Med den første faste bosettinga i Stavassdalen i 1755 startet en tidsperiode der skiftende familier i nesten 200 år levde og fikk sitt utkomme fra jakt, fiske og jordbruk. Stavassgården var bosatt og i aktiv drift fram til 1948. Seinere har forfallet av hus og kulturlandskap gått sin gang.

Det er ulike skriftlige kilder til økt forståelse av områdets historie, både den fastboende bosettings historie tilknyttet Stavassgården og den historie som knytter seg til den samiske bosetting og bruk av området.

 

I Vefsn Bygdebok, særbind III b, omtales Stavassdalen på sidene 160 – 179. Småskrift-serien fra Vefsn Museum, nr 9, omhandler Lisetra og Stavassdalen. Gjennom et dybde-intervju med Henry Lien tar en del i bruddstykker av områdets historie fra 1927 fram til krigsåra. Dette småskriftet kan kjøpes av Stavassdalens venner til spesialpris.

Ragnar Lund, opprinnelig fra nabogården Utigarden på Ner-Hjortskardmoen i Grane, har vist svært stor interesse for Stavassgården og Stavassdalen. Gjennom et omfattende arbeid har han samlet betydelig historisk materiale, både i tekst og bilder. Dette materialet er stilt til disposisjon for Stavassdalens venner, og finnes i bokform på folkebiblioteket i Grane kommune. Tekstdelen i sin helhet og deler av bildematerialet er utlagt her. Trykk på bildene.

Historikk ved Ragnar Lund
Historien om Stavassdalen

Historikk ved Kjell Nicolaisen
Samer fra Velfjordskaret til Lappskaret


Oversiktskart


Skisser

Andre verdenskrig – Stavassdalen – Litteratur

Slik andre verdenskrig og det lokale motstandsarbeidet kom til å forløpe kom  områdene  Stavassdalen, Eiterådalen og  Vesterfjellene  til å bli svært viktig.  For å få kunnskap og innsikt om disse tema, med betydelige tragedier og stor helteinnsats,   har en listet opp  aktuell litteratur som  hver for seg og til sammen gir omfattende kunnskap i  områdets krigshistorie. Områdets krigshistorie er en viktig del av den norske og europeiske krigshistorie.

Oppført litteratur er knapt nok handelsvare, men kan lånes ved biblioteker.

Breckan, Hans Helgeland i brennpunkt. Våpensmugling, Majavatn 1942. Tyskere og motstandsmenn i kamp. Eiterådalen 1944.
ISBN 82-90349-17-3
Rønnes Trykk, 1995
Fagervik, Oskar ”Oladalshytta” i Vefsn
– et krigsminne.
Årbok for Helgeland, 2005
Grannes, Einar I skyggen av Jupiter. 1941-1944. Narrespill eller invasjon i nord ?
ISBN 82-10-0320-5
Tiden Norsk Forlag, 1989
Kappskarmo, Arnulf Begynnelsen og slutten på motstandsarbeidet i Grane. Far etter fedrane, 1988
Kjerringnes, Johan Nøytralitetsvakt og krigsinnsats 1939-45. Andreas Solbakken forteller. Far etter fedrane, 2004
Lillegaard, Leif B Majavatn-tragedien. Eget forlag, 1964
Lykke, Erik 43 Nordmenn henrettet i Falstadskogen. Heftet. Eget forlag, 1988
Hjulstad, Ola Krigens dagbok 1940 – 1945
Nord i Trøndelag – Sør i Helgeland
ISBN 82-7279 – 038 – 6
Steinkjer Trykkeri, 1985
Åsvang, Arnt O Illegalt oppdrag – Visten 1942-44.
ISBN 82-90310 – 21 – 8
Rønnes Trykk, 1988
Åsvang. Arnt O Kapteinen. Nils Bredal – Birger Sjøberg – hvem var han?
ISBN 82-90310 – 40 – 4
Åsvang Småbokforlag, 1998