Lomsdal – Visten Nasjonalpark

Njaarken Vaarjelimmidjave

 

Stavassgården er hovedinngangsport fra øst til Lomsdal-Visten nasjonalpark

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim foretok den offisielle åpningsmarkeringen av Lomsdal – Visten nasjonalpark 26 juni 2009. Ved arrangementer på Stavassgården i Grane samt i Brønnøy og Vevelstad kommuner ble etableringen av Norges 30. nasjonalpark markert gjennom taler, kulturelle innslag og en matbit for de mange frammøtte. Med disse seremonier ble punktum satt for en lang vernehistorie. Gjennom opprettelsen er unike naturkvaliteter på Helgeland, fra fjord til høyfjell, blitt særskilt sikret.

Den offisielle begrunnelsen for etableringen av Lomsdal – Visten nasjonalpark er, sitat fra vernevedtaket: « For å bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt natur-område; bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner; sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen; sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem; bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland»

Nasjonalparken omfatter i alt 1102 km ² beliggende i Vefsn, Grane, Brønnøy og Vevelstad kommuner. Tidligere etablerte naturreservater, Skjørlegda, Strompdalen og Laksmarka inngår nå i den nye nasjonalparken og i tilknytning til nasjonalparken inngår også et mindre landskapsvernområde, Strauman i Vevelstad, slik at samlet verna areal er 1134 km ².

I etterkant av etableringa av nasjonalparken har forfatteren Marius Nergård Pettersen i 2011 utgitt boka med tittelen Lomsdal-Visten. Det gjemte landets villmark. I boka tar forfatteren oss med til norges råeste villmark og gjennom glitrende beskrivelser innlemmes leseren i dette fantastiske området. Forfatteren har etablert en hjemmeside med mye nyttig og oppdatert informasjon.