OVERSIKTSKART

DETALJEKART

1:Stavassgården.

2:Aunegrenda 3:Lappskaret, Lappskarvannene og offerstein 4:Bogastelle i sørenden av Breivatn 5:Bogastelle på heia mellom strompdal og breivatn 6:Varde på Medheia,Murer ved små jettegryter 7:Tomaskjemman 8:Geehpvuemie/ Henriksdalen 9:Børjedalen 10:Gebdesjaevrie/Breivatn 11:Gebdesgalloegaeisie/Breivasstinden

12:Dyrgrovtua og Dyrstien 13:Gjerdevatn, Finnåsen, Ølsås og Trongan 14:Sømhovd