Turforslag 10. Stavassgården – Trivelighåjen – Sameburet

Lengde : Om lag 1,5 km
Kategori : Lett

Fra Stavassgården tar du turen rett opp i lia nordvest for gården. Til å begynne med går du gjennom en rik bjørkeskog med frodig undervegetasjon. Deretter kommer du inn i et granskogbelte med grov gammelskog. Om lag 3-400 meter opp i lia, rett under snaufjellet, kommer du fram til et bergframspring. Her har det vært en samisk boplass. Se historien om Stavassgården. Derfra slipper du deg ned i terrenget og går rett vest mot restene av den samiske boplassen, hvor sameburet fortsatt står. Herfra kan du returnere tilbake til gården langs stien.

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet