Turforslag 11. Stavassgården – Feitskardvatnet.

Lengde: 6 km
Kategori: Lett

Du følger stien som går vestover fra Stavassgården. Hold rett vestover, og kryss elva fra Stavatnet. Det er en sti på andresiden av elva, men den er ikke like tydelig hele vegen. Mister du stien må du passe på at du finner hengebrua over Feitskardelva. Brua er ca 400 m vest for elvemøtet Langskardelva/Feitskardelva. Når du har gått over brua går det en sti sør-vestover. Denne er heller ikke særlig tydelig. Du skal komme opp på noen lange slage myrdrag som du følger vestover mot Feitskardvatnet.
Det er fint å fiske i Feitskardvatnet. Dersom det er dårlig ”fiskebett” og, barna blir utålmodige, er det ganske lett å få fisk i de små kulpene i utløpet.

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet