Turforslag 2. Trofors – Stavassdalen – Gamle Stavassvei

Lengde: Om lag 9 km
Kategori : Middels

Dette er ei rute som er brukbart merket. Start er rett sør for elva som kommer fra Øvergårdsvatnet, om lag 1,5 km sør for Trofors langs Vestersiveien. Et skilt viser startpunktet. Her følger du den merkede stien gjennom granskog og noen åpnere partier. Når du har gått nesten halvveis kommer du til en gapahuk, der det er flott utsikt over et elvegjel/canyon i Stavasselva. Deretter er det åpnere myrpartier der merkinga er noe svak. Etter disse partier går du gjennom et plantefelt. De siste 2-3 km inn mot Stavassgården er idyllisk, med gammel granskog, der stien også er meget tydelig. Turen kan være aktuell som tur/retur, eller den kan k

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet

ombineres med bilskyss.