Turforslag 3. Stavassveien fra Vestersiveien

Lengde: Om lag 6 km
Kategori : Lett

 

På sommers tid er dette bilveien som brukes for å komme til Stavassdalen. Den er godt skiltet i krysset mellom Vestersiveien og Stavassveien. På vinters tid kan dette være et alternativ for skitur. Det er parkering ved krysset Stavassveien / Vestersiveien.

Underveis langs traseen kan du ta tre korte avstikkere. Etter om lag 1,5 km kan du ta til høyre, ved en parkeringsplass og oppsøke et mindre vatn, ca 200 meter rett nord for veien. Her er det fiskemuligheter og det er bålplass. Etter om lag 1,7 km kan du ta til venstre ved en parkeringsplassen. Her går det sti opp til Langvatnet. På østsiden av vatnet, om lag 1 km fra Stavassveien, er det en gapahuk med bålplass. Her kan det fiskes og bades. Til sist kan det være aktuelt å stoppe på toppen av Langvassåsen. Det er utmerket utsikt fra dette punkt, og bord og benker er utplassert.

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet