Turforslag 4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

Lengde :  Om lag 27 km
Kategori : Tung – Meget tung

Dette er et alternativ som kan være aktuelt enten som delalternativ, der Storklumpen er mål, og med retur tilbake til Stavvassveien, eller som et gjennomgående alternativ der turen ender sørøst for Gåsvatnet. Dette er en storslagen tur i svært flotte omgivelser, der du må få plassert en bil ved Tosenvegen, eller bli hentet. Den gjennomgående turen er mest aktuell å gjennomføre på ski med gode føreforhold.

Turen starter langs Stavassveien, se beskrivelse nr 3. Fra Langvassåsen holder du høydedragene sørvestover. Et vanskelig og bratt parti er oppstigningen rett sør for Grønnfjellet. Dersom det er rasfare vinterstid så frarådes oppstigning her! Da vil et alternativ langs rute beskrevet som nr 5 være bedre. Opp mot Storklumpen holder du høydedragene i terrenget. På toppen av Storklumpen, 1293 moh, venter panoramautsikt. Velger du å gå videre, og dette gjelder både om det er tur videre mot Gåsvatnet eller om man ønsker å følge turforslaget beskrevet som nr 6 er det viktig å ta hensyn til at det er bratte fjellsider som må forseres på Storklumpens sørvestlige side. Ved mye ising i fjellet, må du være særlig aktsom. Etter at du har gått ned i Store Hjortskardet venter ny oppstigning opp mot 1230 moh. Deretter et det meget grei nedstigning mot Gåsvatnet / Tosenveien. Med godt skiføre er dette en fantastisk opplevelse, av de beste i Grane kommune.

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet