Turforslag 5. Stavassgården – Storklumpen – Østtraseen

Lengde: 8 km
Kategori : Middels – Tung

Turen starter ved parkeringsplassen ved gangbrua, ca 300 meter fra Stavassgården. Her går du i sør-sørvestlig retning opp plantefeltet mot Grønfjellet. Etter hvert kommer du opp i åpnere landskap, og runder Grønfjellet. Deretter fortsetter du videre slik at du kommer inn på samme trase som beskrevet under nr 6. På toppen av Storklumpen, 1293 moh, venter panoramautsikt. Det er en høydeforskjell på om lag 1000 meter fra startpunktet til toppen av Storklumpen, derfor kan turen bli en litt seig marsj. Et alternativ til å gå samme vei tilbake er å følge trase nr 6 ned til gården. Det er mobildekning på toppen av Storklumpen

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet