Turforslag 6. Stavassgården – Storklumpen – Vesttraseen

Lengde: 8 km
Kategori: Middels – Tung

Her følger du stien fra Stavassgården og langs Stavasselv. Feitskardelva krysses (hengebro ca 400 meter vest for elvemøtet Langskardelva og Feitskardelva) og oppstigningen til Langskardet begynner. Langskardet ligger i nord-sør retning, og dalbotnen er særlig fin om sommeren, med irrgrønne elvesletter med en meandrerende elv. I sørenden av Langskardet kan du starte oppstigningen mot Storklumpen. Her er det viktig at du ikke starter oppstigningen for langt nord i og med at det er svært bratt i det fjellområdet som vender fra Storklumpen og mot skardet. Fra toppen av Storklumpen kan det være aktuelt å returnere langs trase 5. Det er særlig oppstigningen, innerst inne i Langskardet, mot toppen av Storklumpen som gjør at denne turen kategoriseres som ei middels – tung løype. Det er mobildekning på toppen av Storklumpen.

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet