Turforslag 7. Stavassgården – Kvitfjellet

Lengde: 8 km
Kategori : Middels – Tung

Kvitfjellet troner som et majestetisk fjell i vest, sett fra Stavassgården. Det greieste er å følge stien fra Stavvassgården til Stavvatnet, ved leirplassen/ utløpet. Her tar du rett vestover og starter oppstigningen. Etter om lag 1 km fra vatnet dreier du langs høydedragene i en sørvestlig retning. Deretter holder du den naturlige lei opp til Kvitfjellets topp. Her er det en varde på 1248 moh, og panoramautsikten er vakker. Det viktig at du ikke går for langt sør mot Feitskardet. Her er det loddrette stup!! Om vinteren må du være forsiktig på grunn av de til dels bratte og glatte fjellsider. Det er mobildekning på toppen av Kvitfjellet.

 

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet