Turforslag 8. Stavassgården – Stavassetra –  Langskardnasan

Lengde : 4 + 5 km
Kategori : Lett – Middels

Her følger du stien fra gården og over høydedraget sørom Stavatnet. Ved Stavatnet kommer du til leirplassen der det er en restaurert fløterdam fra tida med tømmerfløting, samt gapahuk med bålplass. Hit er det ei meget tydelig sti. På tur videre mot Stavassetra over Stavassheia er stien svakere. Her må du holde brukbart til venstre, slik at du ikke havner ned på myrdraget og i verste fall går forbi Stavassetra. Stavassetra, som er ei åpen hytte med overnattingsplass for to-fire personer ligger i sørvestre del av en skogteig som går ned på myrområdet. Det er om lag 4 km fra Stavassgården til Stavassetra. Grensen mellom Vefsn og Grane kommuner går ved setra. Fra setra er det tydelig sti som følger dalens vestre side og ned til Langskardnasen. Dette er veienden i Eiterådalen. Langs dette partiet er det plasser langs elva som det er verdt å raste ved, og nyte susen og synet av elva.

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet