Turforslag 9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

Lengde: Om lag 6 km
Kategori: Lett

Her følger du stien fra gården og over høydedraget sørom Stavatnet. Her er det satt opp et skilt med teksten ”Krigsminnesmerket”. Det er tydelig merket sti, med rød merking på trær, helt fram. Krigsminnesmerket ligger inne i granskogen i lia opp mot Eiteråfjellet nordøst for Stavassetra, men kan ikke sees fra setra. Krigsminnesmerket er satt opp til minne om tre nordmenn som falt i kamp ved ei hytte som motstandsbevegelsen hadde her. De drepte var Birger Sjøberg, Johan Lynghaug og Olav Kaspersen. De falt i trefninger i begynnelsen av juni 1944. Fra krigsminnesmerket er det fint å gå via Stavassetra tilbake, se beskrivelse nr 8.

Kart turforslag

1. Trofors - Stavassdalen
over Eiteråfjellet

2. Trofors - Stavassdalen
Gamle Stavassvei

3. Stavassveien fra Vestersiveien

4. Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5. Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

6. Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7. Stavassgården - Kvitfjellet

8. Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9. Stavassgården – Krigsminnesmerket

10. Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11. Stavassgården – Feitskardvatnet