Kart turforslag

1
Trofors - Stavassdalen over Eiteråfjellet

2
Trofors - Stavassdalen Gamle Stavassvei

3
Stavassveien fra Vestersiveien

4
Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

5
Stavassgården – Storklumpen - Østtraseen

Turmulighetene i Grane er tilnærmet ubegrenset. Trykk på bildene for mere informasjon. Også i området Stavassdalen med tilgrensende områder er turmulighetene svært rike. I det følgende vil en del turmuligheter bli skissert. Det gis korte beskrivelser med karthenvisning. For detaljert turplanlegging henviser en til kartserie M711 i målestokk 1:50.000.

I turbeskrivelsene er det oppgitt omtrentlige avstander og kategorier for vanskelighetsgrad, etter en skjønnsmessig skala fra lett til meget tung. Flere av turforslagene går i høyder opp mot 1300 moh, derfor vil skiftende vær være en faktor som det må tas hensyn til, særlig på vinteren.

Stavassdalen er hovedinngangsport i Grane for Lomsdal – Visten nasjonalpark / Njaarken Vaarjelimmiedajve. Selv om det ikke er et etablert gjennomgående turrutenett i området er det aktuelt at Stavassdalen / Stavassgården inngår i turopplegg i disse fjellområdene.

6
Stavassgården - Storklumpen - Vesttraseen

7
Stavassgården - Kvitfjellet

8
Stavassgården – Stavassetra - Langskardnasan

9
Stavassgården – Krigsminnesmerket

10
Stavassgården - Trivelighåjen - Sameburet

11
Stavassgården – Feitskardvatnet

Kartblader

Ved lengre turer er det helt nødvendig å ha skikkelige turkart. Totalt 8 kart i Norge 1:50 000 er nødvendig for å dekke hele nasjonalparken.

Disse kartene er:

1826 IV Tjøtta
1826 I Mosjøen
1826 III Vevelstad
1826 II Eiterådalen
1926 III Trofors
1825 IV Velfjord
1825 I Tosbotn
1925 IV Svenningdal

Kartbladene for Eiterådalen, Tosbotn og Vevelstad dekker det vesentligste av nasjonalparken. For turer i området rundt Stavassgården anbefales kartbladene for Eiterådalen, Svenningdal, Trofors og Tosbotn.