Turforslag 1

Trofors – Stavassdalen – over Eiteråfjellet

Lengde: Om lag 24 km

Kategori: Middels todagerstur, tung dagstur.

Dette er en tur som egner seg best som overnattingstur, der overnatting kan skje enten på Stavassetra eller på Stavassgården.

Med start på Trofors starter du bak jernbanestasjonen på vestsida av jernbanen. Du følger skogsveien opp lia, hold til høyre i veikryss. Videre følger du stia opp til området rett sør for Stengevatn. Her blir stia mindre tydelig når du fortsetter mot Kleppen. Kleppen, som er et utstikk nederst i Eiteråfjellet, nås best fra sørkanten. Deretter holder du stø kurs opp Eiteråfjellet i vestlig retning. Etter at høyeste punkt langs den skisserte trase er passert krysser du Langskardet for deretter å runde fjellpartiet nord for Tinden. Deretter holder du stø kurs mot Stavassetra. For nærmere beskrivelse om trase derfra og til Trofors, se beskrivelsene nr 8 og 2. På tur ned fra Langskardet og til Stavvassetra er det viktig at du ikke kommer for langt sør i fjellet fordi det er et dypt fjellskar i øst-vestlig retning som vanskelig lar seg passere. Denne ruta er kanskje særlig flott å gjennomføre som skitur på vårvinteren.

Hvordan bli medlem

Informasjon om å bli medlem
Klikk her

Turforslag 1

Trofors-Stavassdalen-over Eiteråfjellet

Dette er en tur som egner seg best som overnattingstur.

Lengde: Om lag 24 km

Kategori: Middels todagerstur, tung dagstur.

Turforslag 2

Trofors-Stavassdalen Gamle Stavassvei

Start er rett sør for elva som kommer fra Øvergårdsvatnet.

Lengde: Om lag 9 km

Kategori : Middels

Turforslag 3

Stavassveien fra Vestersiveien

På sommers tid er dette bilveien som brukes for å komme til Stavassdalen.

Lengde: Om lag 6 km

Kategori : Lett

Turforslag 4

Stavassveien-Storklumpen-Tosenveien

Dette er en storslagen tur i svært flotte omgivelser.

Lengde : Om lag 27 km

Kategori : Tung – Meget tung

Turforslag 5

Stavassgården-Storklumpen-Østtraseen

Turen starter ved parkeringsplassen ved gangbrua, ca 300 meter fra Stavassgården.

Lengde: 8 km

Kategori : Middels – Tung

Turforslag 6

Stavassgården-Storklumpen-Vesttraseen

Her følger du stien fra Stavassgården og langs Stavasselv.

Lengde: 8 km

Kategori: Middels – Tung

Turforslag 7

Stavassgården-Kvitfjellet

Kvitfjellet troner som et majestetisk fjell i vest, sett fra Stavassgården.

Lengde: 8 km

Kategori : Middels – Tung

Turforslag 8

Stavassgården-Stavassetra-Langskardnasan

Her følger du stien fra gården og over høydedraget sørom Stavatnet.

Lengde : 4 + 5 km

Kategori : Lett – Middels

Turforslag 9

Stavassgården-Krigsminnemerket

Her er det satt opp et skilt med teksten ”Krigsminnesmerket”.

Lengde: Om lag 6 km

Kategori: Lett

Turforslag 10

Stavassgården-Trivelighåjen-Sameburet

Fra Stavassgården tar du turen rett opp i lia nordvest for gården.

Lengde : Om lag 1,5 km

Kategori : Lett

Turforslag 11

Stavassgården-Feitskardvatnet

Du følger stien som går vestover fra Stavassgården.

Lengde: 6 km

Kategori: Lett