Turforslag 3

Stavassveien fra Vestersiveien

Lengde: Om lag 6 km

Kategori: Lett

På sommers tid er dette bilveien som brukes for å komme til Stavassdalen. Den er godt skiltet i krysset mellom Vestersiveien og Stavassveien. På vinters tid kan dette være et alternativ for skitur. Det er parkering ved krysset Stavassveien / Vestersiveien.

Underveis langs traseen kan du ta tre korte avstikkere. Etter om lag 1,5 km kan du ta til høyre, ved en parkeringsplass og oppsøke et mindre vatn, ca 200 meter rett nord for veien. Her er det fiskemuligheter og det er bålplass. Etter om lag 1,7 km kan du ta til venstre ved en parkeringsplassen. Her går det sti opp til Langvatnet. På østsiden av vatnet, om lag 1 km fra Stavassveien, er det en gapahuk med bålplass. Her kan det fiskes og bades. Til sist kan det være aktuelt å stoppe på toppen av Langvassåsen. Det er utmerket utsikt fra dette punkt, og bord og benker er utplassert.

Hvordan bli medlem

Informasjon om å bli medlem
Klikk her

Turforslag 1

Trofors-Stavassdalen-over Eiteråfjellet

Dette er en tur som egner seg best som overnattingstur.

Lengde: Om lag 24 km

Kategori: Middels todagerstur, tung dagstur.

Turforslag 2

Trofors-Stavassdalen Gamle Stavassvei

Start er rett sør for elva som kommer fra Øvergårdsvatnet.

Lengde: Om lag 9 km

Kategori : Middels

Turforslag 3

Stavassveien fra Vestersiveien

På sommers tid er dette bilveien som brukes for å komme til Stavassdalen.

Lengde: Om lag 6 km

Kategori : Lett

Turforslag 4

Stavassveien-Storklumpen-Tosenveien

Dette er en storslagen tur i svært flotte omgivelser.

Lengde : Om lag 27 km

Kategori : Tung – Meget tung

Turforslag 5

Stavassgården-Storklumpen-Østtraseen

Turen starter ved parkeringsplassen ved gangbrua, ca 300 meter fra Stavassgården.

Lengde: 8 km

Kategori : Middels – Tung

Turforslag 6

Stavassgården-Storklumpen-Vesttraseen

Her følger du stien fra Stavassgården og langs Stavasselv.

Lengde: 8 km

Kategori: Middels – Tung

Turforslag 7

Stavassgården-Kvitfjellet

Kvitfjellet troner som et majestetisk fjell i vest, sett fra Stavassgården.

Lengde: 8 km

Kategori : Middels – Tung

Turforslag 8

Stavassgården-Stavassetra-Langskardnasan

Her følger du stien fra gården og over høydedraget sørom Stavatnet.

Lengde : 4 + 5 km

Kategori : Lett – Middels

Turforslag 9

Stavassgården-Krigsminnemerket

Her er det satt opp et skilt med teksten ”Krigsminnesmerket”.

Lengde: Om lag 6 km

Kategori: Lett

Turforslag 10

Stavassgården-Trivelighåjen-Sameburet

Fra Stavassgården tar du turen rett opp i lia nordvest for gården.

Lengde : Om lag 1,5 km

Kategori : Lett

Turforslag 11

Stavassgården-Feitskardvatnet

Du følger stien som går vestover fra Stavassgården.

Lengde: 6 km

Kategori: Lett