Turforslag 4

Stavassveien – Storklumpen – Tosenveien

Lengde : Om lag 27 km

Kategori : Tung – Meget tung

Dette er et alternativ som kan være aktuelt enten som delalternativ, der Storklumpen er mål, og med retur tilbake til Stavvassveien, eller som et gjennomgående alternativ der turen ender sørøst for Gåsvatnet. Dette er en storslagen tur i svært flotte omgivelser, der du må få plassert en bil ved Tosenvegen, eller bli hentet. Den gjennomgående turen er mest aktuell å gjennomføre på ski med gode føreforhold.

Turen starter langs Stavassveien, se beskrivelse nr 3. Fra Langvassåsen holder du høydedragene sørvestover. Et vanskelig og bratt parti er oppstigningen rett sør for Grønnfjellet. Dersom det er rasfare vinterstid så frarådes oppstigning her! Da vil et alternativ langs rute beskrevet som nr 5 være bedre. Opp mot Storklumpen holder du høydedragene i terrenget. På toppen av Storklumpen, 1293 moh, venter panoramautsikt. Velger du å gå videre, og dette gjelder både om det er tur videre mot Gåsvatnet eller om man ønsker å følge turforslaget beskrevet som nr 6 er det viktig å ta hensyn til at det er bratte fjellsider som må forseres på Storklumpens sørvestlige side. Ved mye ising i fjellet, må du være særlig aktsom. Etter at du har gått ned i Store Hjortskardet venter ny oppstigning opp mot 1230 moh. Deretter et det meget grei nedstigning mot Gåsvatnet / Tosenveien. Med godt skiføre er dette en fantastisk opplevelse, av de beste i Grane kommune.

Hvordan bli medlem

Informasjon om å bli medlem
Klikk her

Turforslag 1

Trofors-Stavassdalen-over Eiteråfjellet

Dette er en tur som egner seg best som overnattingstur.

Lengde: Om lag 24 km

Kategori: Middels todagerstur, tung dagstur.

Turforslag 2

Trofors-Stavassdalen Gamle Stavassvei

Start er rett sør for elva som kommer fra Øvergårdsvatnet.

Lengde: Om lag 9 km

Kategori : Middels

Turforslag 3

Stavassveien fra Vestersiveien

På sommers tid er dette bilveien som brukes for å komme til Stavassdalen.

Lengde: Om lag 6 km

Kategori : Lett

Turforslag 4

Stavassveien-Storklumpen-Tosenveien

Dette er en storslagen tur i svært flotte omgivelser.

Lengde : Om lag 27 km

Kategori : Tung – Meget tung

Turforslag 5

Stavassgården-Storklumpen-Østtraseen

Turen starter ved parkeringsplassen ved gangbrua, ca 300 meter fra Stavassgården.

Lengde: 8 km

Kategori : Middels – Tung

Turforslag 6

Stavassgården-Storklumpen-Vesttraseen

Her følger du stien fra Stavassgården og langs Stavasselv.

Lengde: 8 km

Kategori: Middels – Tung

Turforslag 7

Stavassgården-Kvitfjellet

Kvitfjellet troner som et majestetisk fjell i vest, sett fra Stavassgården.

Lengde: 8 km

Kategori : Middels – Tung

Turforslag 8

Stavassgården-Stavassetra-Langskardnasan

Her følger du stien fra gården og over høydedraget sørom Stavatnet.

Lengde : 4 + 5 km

Kategori : Lett – Middels

Turforslag 9

Stavassgården-Krigsminnemerket

Her er det satt opp et skilt med teksten ”Krigsminnesmerket”.

Lengde: Om lag 6 km

Kategori: Lett

Turforslag 10

Stavassgården-Trivelighåjen-Sameburet

Fra Stavassgården tar du turen rett opp i lia nordvest for gården.

Lengde : Om lag 1,5 km

Kategori : Lett

Turforslag 11

Stavassgården-Feitskardvatnet

Du følger stien som går vestover fra Stavassgården.

Lengde: 6 km

Kategori: Lett