Turforslag 8

Stavassgården – Stavassetra –  Langskardnasan

Lengde : 4 + 5 km

Kategori : Lett – Middels

Her følger du stien fra gården og over høydedraget sørom Stavatnet.

Ved Stavatnet kommer du til leirplassen der det er en restaurert fløterdam fra tida med tømmerfløting, samt gapahuk med bålplass. Hit er det ei meget tydelig sti. På tur videre mot Stavassetra over Stavassheia er stien svakere. Her må du holde brukbart til venstre, slik at du ikke havner ned på myrdraget og i verste fall går forbi Stavassetra. Stavassetra, som er ei åpen hytte med overnattingsplass for to-fire personer ligger i sørvestre del av en skogteig som går ned på myrområdet. Det er om lag 4 km fra Stavassgården til Stavassetra. Grensen mellom Vefsn og Grane kommuner går ved setra. Fra setra er det tydelig sti som følger dalens vestre side og ned til Langskardnasen. Dette er veienden i Eiterådalen. Langs dette partiet er det plasser langs elva som det er verdt å raste ved, og nyte susen og synet av elva.

Hvordan bli medlem

Informasjon om å bli medlem
Klikk her

Turforslag 1

Trofors-Stavassdalen-over Eiteråfjellet

Dette er en tur som egner seg best som overnattingstur.

Lengde: Om lag 24 km

Kategori: Middels todagerstur, tung dagstur.

Turforslag 2

Trofors-Stavassdalen Gamle Stavassvei

Start er rett sør for elva som kommer fra Øvergårdsvatnet.

Lengde: Om lag 9 km

Kategori : Middels

Turforslag 3

Stavassveien fra Vestersiveien

På sommers tid er dette bilveien som brukes for å komme til Stavassdalen.

Lengde: Om lag 6 km

Kategori : Lett

Turforslag 4

Stavassveien-Storklumpen-Tosenveien

Dette er en storslagen tur i svært flotte omgivelser.

Lengde : Om lag 27 km

Kategori : Tung – Meget tung

Turforslag 5

Stavassgården-Storklumpen-Østtraseen

Turen starter ved parkeringsplassen ved gangbrua, ca 300 meter fra Stavassgården.

Lengde: 8 km

Kategori : Middels – Tung

Turforslag 6

Stavassgården-Storklumpen-Vesttraseen

Her følger du stien fra Stavassgården og langs Stavasselv.

Lengde: 8 km

Kategori: Middels – Tung

Turforslag 7

Stavassgården-Kvitfjellet

Kvitfjellet troner som et majestetisk fjell i vest, sett fra Stavassgården.

Lengde: 8 km

Kategori : Middels – Tung

Turforslag 8

Stavassgården-Stavassetra-Langskardnasan

Her følger du stien fra gården og over høydedraget sørom Stavatnet.

Lengde : 4 + 5 km

Kategori : Lett – Middels

Turforslag 9

Stavassgården-Krigsminnemerket

Her er det satt opp et skilt med teksten ”Krigsminnesmerket”.

Lengde: Om lag 6 km

Kategori: Lett

Turforslag 10

Stavassgården-Trivelighåjen-Sameburet

Fra Stavassgården tar du turen rett opp i lia nordvest for gården.

Lengde : Om lag 1,5 km

Kategori : Lett

Turforslag 11

Stavassgården-Feitskardvatnet

Du følger stien som går vestover fra Stavassgården.

Lengde: 6 km

Kategori: Lett